Open Focus.nl
Open Focus
agenda
workshop mf trainers
workshop coaches
workshop Open Focus
inschrijven
voor bedrijven
trainers
Shop
lokatie
ervaringen
voorwaarden
kwaliteit van aandacht bepaalt de kwaliteit van leven
workshop mf trainersWorkshop Open Focus voor mindfulnesstrainers


“I found this to be a brilliant exercise in manifesting the core teachings of the Heart Sutra.”

- AkashavandaIn het kort:
Langzamerhand beginnen meer mindfulnesstrainers te ervaren hoe Open Focus de mindfulnesstraining verrijkt en hoe het je eigen handelen en instructies in de training verheldert. Daarbij voegt het geen wezensvreemde elementen toe aan de mindfulnesstraining maar accentueert en verheldert het juist de meest essentiële dimensies van de mindfulnesstraining. Door het integreren van inzichten en benaderingen uit Open Focus kun je binnen de mindfulness training met meer inzicht, gerichter en effectiever werken. Ook zullen vanuit dit perspectief een aantal belangrijke valkuilen in de mindfulness en meditatie beoefening en instructie duidelijker worden en tegelijkertijd zul je nog beter zien en begrijpen hoe je de meditatie instructies gerichter en effectiever kunt maken.
Wat is Open Focus ?
                                                                                                                                                                                                         
Open Focus is een theorie met een praktische benadering die is ontwikkeld vanuit onderzoek door Les Fehmi, een Zen beoefenaar en neuro-wetenschapper uit Princeton, V.S.  De kern van wat Les Fehmi in de loop van zijn onderzoek vond is dit: "De toestand van ons zenuwstelsel, ons functioneren, wordt aangestuurd door de vorm van aandacht". Aandacht stuurt het zenuwstelsel aan, dus door de vorm van aandacht te veranderen, ga je op een andere manier waarnemen, ervaren en functioneren. Hoe je aandacht schenkt bepaald je emotionele en lichamelijke welzijn.
Er wordt binnen Open Focus systematisch gekeken naar aandachts-dimensies zoals vernauwde versus open aandacht en geabsorbeerde aandacht versus object-gerichte aandacht en hoe die samenhangen met hoe je op dat moment functioneert en waarneemt. Het verband tussen stress en vormen van aandacht en het bewust leren schakelen tussen verschillende aandachts dimensies komen aan bod. En ook is het een benadering om te openen naar het moeiteloos panoramisch gewaarzijn waar ook mindfulness in wezen naar verwijst. En ook in die zin accentueert het de essentie van mindfulnesstraining: het moeiteloos open non-duale gewaarzijn waar we met woorden als mindfulness en Open Focus naar verwijzen, dat is middel, doel en uitkomst. Niet de meditatie-objecten zijn de essentie (de gewaarwordingen zoals smaak, geluiden etc en de neigingen).
Lees ook dit verhelderende stuk van Jon Kabat-Zinn
waar hij het belang benadrukt om vanuit een niet door traditie beperkte manier te kijken naar de Dharma en waarin naar de non-duale wortels van MBSR wordt verwezen.
klik hier
Voor meer informatie over Open Focus:
klik hier

Open Focus en Mindfulness                                                                                                                                                                                             
Sinds 2006 verzorgde Gijs, naast veel individuele trainingen, meer dan 110 groeps mindfulness trainingen (MBSR en MBCT). Sinds 2010 integreert hij elementen van de Open Focus benadering in de mindfulnesstrainingen en in de loop van de tijd vond een verdergaande integratie van Open Focus en mindfulness training plaats, vanuit de ervaring dat beide benaderingen elkaar verrijken en versterken. De feedback van clienten maakt duidelijk dat de training aan effectiviteit won door deze integratie. Mindfulnesstrainers herkennen dit en zijn vaak verrast door de impact van deze eenvoudige benadering.
Beiden zijn vormen van aandacht-training, maar beiden kijken ze vanuit elkaar aanvullende perspectieven. Door vanuit deze verschillende invalshoeken te kijken naar de mindfulnesstraining openen zich nieuwe mogelijkheden.

De koppeling die binnen Open Focus training wordt gelegd tussen verschillende vormen van aandacht en je manier van waarnemen, beleven en functioneren kan een heel verhelderend perspectief geven op wat je doet in de oefeningen binnen de mindfulness training.

Hoewel mindfulness naar gewaarzijn en aandacht verwijst, wordt in de mindfulnesstraining niet zo uitgebreid en expliciet stilgestaan bij de verschillende vormen van aandacht en hoe dat samenhangt met hoe je functioneert op dat moment. Open Focus training kijkt juist heel specifiek en systematisch naar de verschillende stijlen van aandacht en het verband daarvan met je manier van functioneren in je dagelijks leven. 

Je zult ervaren dat je vanuit dat inzicht op een heel gerichte manier kunt gaan "spelen" met de mindfulness en Open Focus oefeningen. Niet alleen zijn de oefeningen en accenten (die je gemakkelijk in de mindfulness oefeningen kunt integreren) heel effectief, maar de achterliggende theorie zoals ontwikkeld door Les Fehmi is een eye-opener. Door het integreren van inzichten en benaderingen uit Open Focus kun je binnen de mindfulness training met meer inzicht, gerichter en effectiever werken. We gebruiken nooit de standaard open focus oefeningen in de mindfulnesstraining, maar we integreren essentiële elementen in de oefeningen.

 

In de workshop komen de verschillende aandachts dimensies aan bod en het verband met de mate van arousal en verschillende EEG patronen. We gaan op de eerste dag werken met Open Focus oefeningen om zelf te ervaren wat wordt bedoeld met Open Focus. Er wordt van je gevraagd om vervolgens in de tussenliggende tijd tot de tweede bijeenkomst thuis aan de slag te gaan met de oefeningen.
Op de tweede dag van de workshop kijken we dan vanuit het perspectief van Open Focus naar de mindfulnesstraining, en we bespreken en oefenen hoe je Open Focus elementen kunt integreren in een mindfulness training.

 

De workshop is gericht op mindfulnesstrainers en op hulpverleners die opleiding en uitgebreide ervaring hebben met het werken met mindfulness. Het doel van de workshop is dat je zelf voldoende inzicht en ervaring opdoet met Open Focus zodat je de theorie en praktijk in je eigen mindfulnesstrainingen kunt gaan integreren.

 

Kosten: € 270 inclusief cursusboek en certificaat, USB stick met literatuur en gesproken instructies Open Focus level I .

Locatie: Tate op landgoed Sparrenrijk in Boxtel: klik hier

Data:
klik hier

Over de trainer: klik hier

Aanmelden: klik hier


Programma

Dag 1

 • ·introductie theorie Open Focus
 • ·oefeningen om Open Focus te ervaren
 • ·wat is gewaarzijn en, wat is aandacht ?
 • hoe herken je verschillende vormen van aandacht
 • ·Open Focus en het brein, aandacht op niet-iets
 • ·oefeningen om Open Focus te herkennen
 • ·hoe pas je de oefeningen toe op de juiste manier 
 •  Open Focus en omgaan met pijn en moeilijke emoties

 

Dag 2


 • Gezien vanuit het perspectief van Open Focus: wat doen we eigenlijk in de mindfulness training?  
 •  
 • Open Focus en non-duality, sunnata 
 • De verschillende meditaties uit de mindfulness training, gezien vanuit het perspectief van Open Focus

 • Wat voor plaats kan Open Focus binnen de mindfulness training hebben

 • Hoe integreer je Open Focus met mindfulness oefeningen, formele en informele oefeningen

 • Oefenen met mindfulness en Open Focus  

 • Aandachtspunten bij de instructies


    "My own introduction to Open Focus took place in the early 1980s when I explored its potential as a tool for spiritual development. Buddhist meditation techniques such as Vipassana and Dzogchen are attentiveness training practices. In Vipassana you begin by narrowly focusing on breath sensations and gradually widen the field of attention until it takes in whatever is arising in the mind. In Dzogchen meditation (an advanced practice) you go immediately into that wide-angle, all-inclusive mode of attending and hang out there. Both are highly worthwhile practices, but to develop the ability to enter that open-to-everything mindset at will requires an extended period of prior practice. When I started using Open Focus practice I was immediately impressed by how effective they were…at the end of the half-hour lesson I would invariably be in the Open Focus mode of attending to mind contents. That was rarely the case when I spent an equal amount of time doing Vipassana meditation. 

 

When I recently obtained a copy of "the open focus brain" and its companion CD I was delighted. It now seems likely that this powerful technique will finally get the widespread recognition it deserves.”

 

 Copthorne MacDonald, Author, Scholar, and Wisdom Educator, creator of The Wisdom Page website"The night I listened to the guided exercises on the attached CD, I had one of the most relaxed, light, and blissful experiences I’ve had in the last eleven years as a serious meditator. I was able to reach a state I’ve only accessed during long silent meditation retreats."
– AkashavandaagendaOpen Focusagendaworkshop mf trainersworkshop coachesworkshop Open Focusinschrijvenvoor bedrijventrainersShoplokatieervaringenvoorwaarden