U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Workshop mindfulness en de aandachtsdimensies (voor mindfulnesstrainers)

 

Hoewel mindfulness verwijst naar aandacht en gewaarzijn, hebben we als trainers geen model om op een systematische manier naar de verschillende dimensies van aandacht te kijken. In deze workshop krijg je een heldere en systematische model over de dimensies van aandacht aangeboden.

Open Focus is door een neuro-wetenschapper ontwikkeld. Het is bijzonder om te zien hoe de bevindingen van moderne neuro-wetenschap, de eeuwen oude kennis over aandacht uit spirituele tradities bevestigd en weer in het licht zet. Daarbij voegt het geen wezensvreemde elementen toe aan de training maar accentueert en verheldert het juist essentiële aspecten van de mindfulnesstraining.

                                                                                                                                                                                 
Sinds 2006 gaf ik (over Gijs), naast veel individuele trainingen, meer dan 140 groeps trainingen (MBSR en MBCT). Sinds 2010 integreert ik elementen van Open Focus in de mindfulnesstrainingen, vanuit de ervaring dat beide benaderingen elkaar verrijken en versterken. De feedback van cliënten maakt duidelijk dat de training aan effectiviteit won door deze integratie. Het verandert niets aan de opbouw en structuur van de MBSR, maar het voegt een perspectief toe.

Mindfulnesstrainers herkennen dit en zijn vaak verrast door de impact van deze eenvoudige benadering. Beiden zijn vormen van aandacht-training, maar beiden kijken ze vanuit elkaar aanvullende perspectieven. Door vanuit deze verschillende invalshoeken te kijken naar de mindfulnesstraining openen zich nieuwe mogelijkheden.

 

Wat is Open Focus ?                                                                                                                                                                                       

Open Focus is een theorie met een praktische benadering die is ontwikkeld vanuit onderzoek door Les Fehmi, een Zen beoefenaar en neuro-wetenschapper uit Princeton, V.S.  De kern van wat Les Fehmi in de loop van zijn onderzoek vond is dit: "De toestand van ons zenuwstelsel, ons functioneren, correleert met de vorm van aandacht".

Aandacht is ons meest fundamentele gedrag. Dus door de vorm van aandacht te veranderen, ga je op een andere manier waarnemen, ervaren en functioneren. Je gaat het leven op een andere manier ervaren. Hoe je aandacht schenkt bepaald je emotionele en lichamelijke welzijn.


Er wordt binnen Open Focus systematisch gekeken naar aandachts-dimensies zoals vernauwde versus open aandacht en geabsorbeerde aandacht versus object-gerichte aandacht en hoe die samenhangen met hoe je op dat moment functioneert en waarneemt. Het verband tussen stress en vormen van aandacht en het bewust leren schakelen tussen verschillende aandachts dimensies komen aan bod. En ook is het een benadering om te openen naar het moeiteloos panoramisch gewaarzijn waar ook mindfulness in wezen naar verwijst. En ook in die zin accentueert het de essentie van mindfulnesstraining: de herkenning van het moeiteloos open non-duale gewaarzijn waar we met woorden als mindfulness en Open Focus naar verwijzen. Niet de objecten zijn de essentie (de lichamelijke/ zintuiglijke gewaarwordingen en gevoelens, gedachtes en neigingen). We zijn in de training vaak geneigd om te lang en te eenzijdig daar op gericht te blijven. Gewaarzijn zelf is essentie.

In 2014, in een trainingsweek, besprak ik dit met Jon Kabat-Zinn en zijn reactie was onmiddellijk dat awareness zelf de essentie is waarnaar hij al in de eerste sessie van de training verwijst. Lees ook dit verhelderende stuk van hem waar hij het belang benadrukt om vanuit een niet door traditie beperkte manier te kijken naar de Dharma en waarin naar de non-duale wortels van MBSR wordt verwezen.klik hier

Voor meer informatie over Open Focus: klik hier

Open Focus en Mindfulness        

De koppeling die binnen Open Focus training wordt gelegd tussen verschillende vormen van aandacht en je manier van waarnemen, beleven en functioneren kan een heel verhelderend perspectief geven op wat je doet in de oefeningen binnen de mindfulness training.
Hoewel mindfulness naar gewaarzijn en aandacht verwijst, wordt in de mindfulnesstraining niet uitgebreid en expliciet stilgestaan bij de verschillende vormen van aandacht en hoe dat samenhangt met de arousal van dat moment. Open Focus training kijkt juist heel specifiek en systematisch naar de verschillende stijlen van aandacht en het verband daarvan met je manier van functioneren in je dagelijks leven.  Die kennis is ook terug te vinden in de boeddhistische teksten, maar op de een of andere manier is het in de mindfulnesstrainingen naar de achtergrond geraakt.

Je zult ervaren dat je vanuit dit inzicht op een heel gerichte manier kunt gaan "spelen" met de mindfulness en Open Focus oefeningen. Niet alleen zijn de oefeningen en accenten (die je gemakkelijk in de mindfulness oefeningen kunt integreren) heel effectief, maar de achterliggende theorie zoals ontwikkeld door Les Fehmi is een eye-opener. Door het integreren van inzichten en benaderingen uit Open Focus kun je binnen de mindfulness training met meer inzicht, gerichter en effectiever werken. We gebruiken nooit de standaard open focus oefeningen in de mindfulnesstraining, maar we integreren essentiële elementen in de oefeningen.

In de workshop komen de verschillende aandachts dimensies aan bod en het verband met de mate van arousal en verschillende EEG patronen. We gaan op de eerste dag werken met Open Focus oefeningen om zelf te ervaren wat wordt bedoeld met Open Focus. Er wordt van je gevraagd om vervolgens in de tussenliggende tijd tot de tweede bijeenkomst thuis aan de slag te gaan met de oefeningen.

Op de tweede dag van de workshop kijken we dan vanuit het perspectief van Open Focus naar de mindfulnesstraining, en we bespreken en oefenen hoe je Open Focus elementen kunt integreren in een mindfulness training. Verder lezen we enkele boedhistische teksten (delen uit de Hartsutra en Mahamudra) en verwijs ik je naar een tekst van Jon Kabat-Zinn om helder te zien dat de elementen die we integreren in de training altijd al tot de kern van het boedhistische inzicht behoorden.

 “I found this to be a brilliant exercise in manifesting the core teachings of the Heart Sutra.”
- Akashavanda

De workshop is gericht op mindfulnesstrainers (en hulpverleners die opleiding en uitgebreide ervaring hebben met het werken met mindfulness). Het doel van de workshop is dat je zelf voldoende inzicht en ervaring opdoet met Open Focus zodat je de theorie en praktijk in je eigen mindfulnesstrainingen kunt gaan integreren.

 

Kosten: € 270 inclusief syllabus en certificaat, en gesproken instructies Open Focus level I en instructies mindfulness en open focus.

Locatie: Tate op landgoed Sparrenrijk in Boxtel: klik hier, of praktijk Den Bosch (afhankelijk van groepsgrootte)

 Data: klik hier

Over de trainer: klik hier


Programma

Dag 1

 • ·introductie theorie Open Focus
 • ·oefeningen om Open Focus te ervaren
 • ·wat is gewaarzijn en, wat is aandacht ?
 • hoe herken je verschillende vormen van aandacht
 • ·Open Focus en het brein, aandacht op niet-iets
 • ·oefeningen om Open Focus te herkennen
 • ·hoe pas je de oefeningen toe op de juiste manier 
 •  Open Focus en omgaan met pijn en moeilijke emoties

 

Dag 2

 

 • Gezien vanuit het perspectief van de theorie van aandachtsdimensies: wat doen we eigenlijk in de mindfulness training?  
 • De wortels van de MBSR in non-duality volgens Jon Kabat-Zinn
 • Aandachtdimensies en non-duality, kijken naar essentiële boedhistische teksten zoals de Mahamudra
 • De verschillende meditaties uit de mindfulness training, gezien vanuit de theorie van aandachtsdimensies

 • Wat voor plaats kan dit perspectief binnen de mindfulness training hebben

 • Hoe integreer je de oefeningen met mindfulness oefeningen, formele en informele oefeningen

 • Oefenen met mindfulness en Open Focus  

 • Aandachtspunten bij de instructie

 

Inschrijven: stuur een mail met je naam en telefoonnummer naar gijs@openfocus.nl. Of bel 06-20953163

 

  "My own introduction to Open Focus took place when I explored its potential as a tool for spiritual development. Buddhist meditation techniques such as Vipassana and Dzogchen are attentiveness training practices. In Vipassana you begin by narrowly focusing on breath sensations and gradually widen the field of attention until it takes in whatever is arising in the mind. In Dzogchen meditation (an advanced practice) you go immediately into that wide-angle, all-inclusive mode of attending and hang out there. Both are highly worthwhile practices, but to develop the ability to enter that open-to-everything mindset at will requires an extended period of prior practice. When I started using Open Focus practice I was immediately impressed by how effective they were…at the end of the half-hour lesson I would invariably be in the Open Focus mode of attending to mind contents. That was rarely the case when I spent an equal amount of time doing Vipassana meditation. 

When I recently obtained a copy of "the open focus brain" and its companion CD I was delighted. It now seems likely that this powerful technique will finally get the widespread recognition it deserves.”

 Copthorne MacDonald, Author, Scholar, and Wisdom Educator, creator of The Wisdom Page website

 "The night I listened to the guided exercises, I had one of the most relaxed, light, and blissful experiences I’ve had in the last eleven years as a serious meditator. I was able to reach a state I’ve only accessed during long silent meditation retreats."
– Akashavanda