Privacy verklaring

van Ithaca training en therapie
(verder te noemen Ithaca)

Persoonsgegevens die door Ithaca worden verwerkt

Ithaca kan persoonsgegevens van je verwerken, omdat je deelneemt of wilt
deelnemen aan activiteiten van Ithaca, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ithaca verstrekt. Ithaca kan de volgende gegevens verwerken:
/ je voor- en achternaam en geboortedatum
/ je adresgegevens
/ je telefoonnummer en mailadres
/ voorkeuren voor het verblijf in een bepaalde accommodatie en dieetwensen, bijvoorbeeld bij retraites

Waarom Ithaca deze gegevens nodig heeft

Voor het bijhouden van de voortgangsrapportage bij therapie en voor het inschrijven bij trainingen en het organiseren en uitvoeren van andere activiteiten. Je gegevens bewaren we totdat je ze verwijderd of ons verzoekt om ze te verwijderen.

Delen met anderen

Ithaca geeft je persoonsgegevens alleen aan derden indien dat nodig is voor het
organiseren van een activiteit waaraan je deelneemt of wilt deelnemen (bijvoorbeeld dieetwensen of wensen ten aanzien van accommodatie). Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens worden nooit zonder jou uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, zoals zorgverzekeraars, je huisarts of andere hulpverleners.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Onderaan alle nieuwsbrieven van Ithaca vind je een link om je gegevens te wijzigen of te verwijderen. Maar je kunt natuurlijk ook een berichtje sturen met het verzoek om gegevens aan te passen of te verwijderen.

Beveiligen

Ithaca neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Ithaca maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van
misbruik zijn of als je meer informatie wilt over de beveiliging van gegevens, dan neem contact op met Ithaca training & therapie:
06-20953163
gijs@openfocus.nl