Open Focus mindfulnesstrainers
Home > Verdiepende trainingen > Open Focus voor mindfulnesstrainers

Open Focus
voor mindfulnesstrainers

Mindfulness en de aandachtsdimensies

Hoewel mindfulness verwijst naar aandacht en gewaarzijn, hebben we als MBSR- trainers geen duidelijk model om op een systematische manier naar de verschillende dimensies van aandacht te kijken. Daardoor kunnen we belangrijke aanwijzingen missen die wijzen op wat er precies gaande is in de meditatie beoefening.

In deze workshop krijg je een helder model van de verschillende vormen van aandacht aangeboden. Dat maakt het mogelijk om vanuit dit perspectief te beoordelen hoe de meditatie beoefening verloopt en om door middel van instructies gericht bij te sturen. Het geeft je ook een taal om makkelijk uit te leggen wat in meditatie juiste concentratie is, open keuzeloze aandacht en andere vormen van aandacht.

Open Focus is een theorie die zo aansluit bij je dagelijkse ervaring, en het geeft zoveel helderheid, dat je je na afloop van de workshop waarschijnlijk net als veel deelnemers zult afvragen: ‘waarom heeft niemand me dit eerder verteld?’

De toestand van ons zenuwstelsel en daarmee ons functioneren, hangt samen met de vorm van aandacht.

Les Fehmi

Wat is Open Focus voor mindfulnesstrainers?

Open Focus is een theorie met een praktische benadering die is ontwikkeld door Les Fehmi, een Zenbeoefenaar en neuro-wetenschapper uit Princeton, V.S. De kern van wat Les Fehmi in de loop van zijn onderzoek vond is dit: de toestand van ons zenuwstelsel en daarmee ons functioneren, hangt samen met de vorm van aandacht. Wat betekent dat? Aandacht is ons meest fundamentele gedrag. Door de vorm van aandacht te veranderen, ga je op een andere manier waarnemen, ervaren en functioneren. Je gaat het leven op een andere manier ervaren. Hoe je aandacht schenkt bepaalt je manier van functioneren en emotionele en lichamelijke welzijn.

Nieuwe mogelijkheden

Er wordt binnen Open Focus systematisch gekeken naar aandachtsdimensies zoals vernauwde versus open aandacht en geabsorbeerde versus objectgerichte aandacht en hoe die samenhangen met hoe je op dat moment functioneert en waarneemt. Het verband tussen stress en verschillende vormen van aandacht en het bewust leren schakelen tussen aandachts dimensies komen aan bod. Door het integreren van deze kennis in je mindfulnesstraining krijg je nieuwe aanknopingspunten en mogelijkheden in je instructie en inquiry. Open Focus geeft bijvoorbeeld effectieve clues in hoe te openen naar moeiteloos panoramisch gewaarzijn, het non-duale gewaarzijn waar we met woorden als keuzeloos bewustzijn en open gewaarzijn naar verwijzen. Ook in die zin accentueert het een essentie van mindfulnesstraining. Gewaarzijn zelf is essentie, de zijnsdimensie. Gewaarzijn ís simpelweg. Terwijl aandacht, dat is iets wat je doet, dat is gedrag. In deze visie zijn we niet zozeer gericht op de inhoud, de content van ons gewaarzijn (wát je ervaart), maar op de context: dat waarin onze ervaring verschijnt: gewaarzijn en aandacht.

Awareness is de essentie

In 2014, in een trainingsweek, besprak ik dit met Jon Kabat-Zinn en zijn reactie was onmiddelijk dat awareness zelf (context) de essentie is waarnaar hij al in de eerste sessie van de training verwijst. Hij benadrukt het belang om vanuit een niet door traditie beperkte manier naar de Dhamma te kijken.

Programma

dag 1

/ De aandachtsmatrix: vormen van aandacht en manieren van functioneren.
/ De verschillende aandachts dimensies en het verband met verschillende patronen van activiteit van het brein (het EEG).
/ Aandacht en stress. De samenhang tussen aandacht en arousal.
/ Open Focus oefeningen om zelf te ervaren wat Open Focus is.

dag 2

/ Meditaties uit de MBSR gezien vanuit het perspectief van Open Focus.
/ Herkennen van vormen van aandacht bij je deelnemer.
/ Gericht sturen van dimensies van aandacht. Oefenen.
/ Verschillende instructiestijlen toepassen: directief en suggestief.
/ Elementen uit Open Focus integreren in de mindfulnesstraining.
/ We nemen enkele boeddhistische teksten door (delen uit de Hartsutra en Mahamudra) om te zien dat de elementen die we integreren altijd al deel zijn van de traditie van mindfulness.

I found this to be a brilliant exercise in manifesting the core teachings of the Heart Sutra.

Akashavanda

Wat brengt het je?

/ Mindfulnesstrainers zijn vaak verrast door de impact van deze eenvoudige benadering. Open Focus en mindfulness training zijn beiden vormen van aandacht-training, en allebei kijken ze vanuit elkaar aanvullende perspectieven. Door het integreren van inzichten en benaderingen uit Open Focus kun je binnen de mindfulness training vanuit nieuwe perspectieven werken en openen zich nieuwe mogelijkheden.

/ Je zult ervaren dat je vanuit dit perspectief op een heel gerichte manier kunt gaan ‘spelen’ met de mindfulness-oefeningen. Niet alleen zijn de oefeningen en accenten (die je gemakkelijk in de mindfulness oefeningen kunt integreren) heel effectief, maar de achterliggende theorie is een eye-opener.
/ Je zult merken dat je sneller ziet waar het vast loopt bij een deelnemer en dat je vanuit je nieuwe inzicht gericht kunt bijsturen met je instructies. Je voelt je vrijer om te spelen met meditatie instructies.

Open Focus voor mindfulnesstrainers bij Gijs

Gijs Tecklenburg Open Focus

In 2009 las ik voor het eerst iets over Open Focus. Daarin werd beschreven hoe Open Focus zowel aandachttraining als neurofeedback training combineert. Allebei die benaderingen waren mij vertrouwd. Aandachttraining omdat ik sinds 2006 mindfulnesstrainingen geef. En neurofeedback (EEG biofeedback) omdat ik daar ook al enkele jaren mee werkte.

In 2010 ging ik naar Princeton (V.S.) om de opleiding tot Open Focus trainer te volgen bij de grondlegger, dr. Les Fehmi. De theorie was een eye-opener en ik was verbluft door de effectiviteit van de oefeningen. Sindsdien integreer ik elementen van Open Focus in de mindfulnesstrainingen, vanuit de ervaring dat beide benaderingen elkaar verrijken en versterken. Het verandert niets aan de opbouw en structuur van de MBSR, maar het voegt een perspectief toe. Het maakte mij veel bewuster van de effecten van mijn meditatie instructie. Het hielp me om daarin gerichter te zijn en te herkennen waarom een instructie wel of niet werkt. De feedback van cliënten maakt duidelijk dat de training aan effectiviteit won door deze integratie.

Kortom, ik ben een grote fan van Open Focus. Ik werk er nu tien jaar mee en ben alleen maar meer doordrongen van de waarde van dit perspectief wat in de moderne taal van de neurowetenschap als Open Focus wordt verwoord, maar wat je ook, en volstrekt helder, in traditionele boeddhistische teksten vind verwoord.

Open Focus
voor mindfulnesstrainers

De workshop Open Focus voor coaches en therapeuten is in een prachtig stiltegebied, landgoed Bleijendijk in Vught. Het Jagershuis, al ruim 10 jaar onze trainingslocatie, is een oase van rust. We werken vanwege corona met kleinere groepen en houden ons natuurlijk aan alle richtlijnen.

Open Focus Bleijendijk
inhoud van de training

/ 2 workshops van 10.00 – 16.30 op landgoed Bleijendijk
/ de complete online open focus training
/ een syllabus met heldere teksten en instructies voor Open Focus level I
/ een pakket mp3-bestanden met gesproken oefen-instructies om te downloaden
/ certificaat

Tijdsinvestering

2 dagen van 10.00 – 16.30
30 minuten per dag in de periode tussen de twee lesdagen
2 uur leestijd

Kosten

395 euro, inclusief koffie en thee en een biologische lunch

Ervaringen van deelnemers

Open focus is een hele mooie accentverschuiving vanuit de mindfulness, die veel meer diepgang geeft en veel meer ruimte, waardoor ik een nog betere docent wordt. Zeer waardevol en blikverruimend. – Vasco Bovee

De training Open Focus vind ik een hele waardevolle aanvulling op mindfulness. Voor mijn eigen beoefening, en ook voor de manier waarop ik mindfulness training geef. Het heeft mijn blik verruimd. Ik ben heel dankbaar dat ik deze training heb gevolgd en kan het iedereen aanraden. –  Mariska Baauw

Ik heb gewerkt voor:

Open Focus klantenlogos